Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Ministerraad: ontwerp van omzendbrief nr. 690 - monitoring

Datum: 

puzzel met afbeeldingen van pionnen

De Ministerraad van 29 januari 2021 keurde een ontwerp van omzendbrief (nr. 690) goed met betrekking tot risicomonitoring.

Deze omzendbrief schetst het kader van de risicomonitoring op overschrijding van de personeelskredieten voor federale diensten in 2021 en 2022 en de personeelsenveloppes in 2021 en 2022. Deze omzendbrief wordt binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Context

Een regelmatige monitoring van de personeelskredieten wordt georganiseerd voor het volledige federale openbaar ambt (met inbegrip van de bijzondere korpsen, ION en OISZ).

De methodologie en de basisbegrippen van deze monitoring worden omschreven in omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en de monitoring van de operationele beslissingen.

Parallel met de methodologische omzendbrief worden in een jaarlijkse omzendbrief de lijst van de gecontroleerde entiteiten, het bedrag van de begrotingsenveloppes voor het betrokken jaar en de modaliteiten van de monitoring gespecificeerd.

Deze omzendbrief wordt gevolgd door een circulaire bis waarin de enveloppen na de begrotingscontrole worden bijgewerkt.

Dit zijn de omzendbrieven:

Pagina laatst gewijzigd op 04 februari 2021.