Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Ministerraad: nieuwe regeling adoptieverlof en pleegouderverlof

Datum: 

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering rond het adoptieverlof en het pleegouderverlof voor statutaire personeelsleden van de federale overheid wijzigt.

Alle statutaire, stagedoende en contractuele personeelsleden hebben momenteel recht op een bezoldigd adoptieverlof van maximum zes weken bij de adoptie van een kind jonger dan 10 jaar. Contractuelen hebben enkel recht op dit verlof als ze geen gebruik maken van het adoptieverlof volgens het werknemersstelsel.

Met dit ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgesteld om

 • de leeftijdsgrens voor het adoptiekind te verhogen van 10 naar 18 jaar
 • de maximumduur van het adoptieverlof geleidelijk aan te verhogen naar analogie met het groeipad voor werknemers (zie lager)
 • de creatie van een pleegouderverlof bij langdurige pleegzorg naar het voorbeeld van de regeling voor werknemers
 • de definitie van ‘pleegkind’ en ‘kind met een handicap’ voor alle verlofstelsels binnen het verlofbesluit gelijk te schakelen.

Groeipad (wordt dus de norm voor zowel statutairen, stagiairs als contractuelen)

 • met 2 weken vanaf 1 januari 2021
 • met 3 weken vanaf 1 januari 2023
 • met 4 weken vanaf 1 januari 2025
 • met 5 weken vanaf 1 januari 2027.

Er volgen nog een paar stappen voor de inwerkingtreding

 • Comité B
 • Advies Raad van State
 • Ondertekening koning
 • Publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 19 maart 2021.