Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Ministerraad: deconnectierecht

Datum: 

De Ministerraad van 23 juli 2021 keurde het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel rond het deconnectierecht goed.

De verankering van het deconnectierecht in de reglementering werd al eerder behandeld als onderdeel van een ruimer dossier rond telewerk en het deconnectierecht. Er wordt nu gekozen om het initiatief rond het deconnectierecht af te splitsen.

De principes rond deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen worden reglementair verankerd in het koninklijk besluit van 2 oktober 1937, met de invoeging van een nieuw artikel 13bis.

De koppeling tussen arbeidsduur, verloven en deconnectie zorgt ervoor dat de reikwijdte van de maatregel groter is: alle aspecten rond werktijd, vrije tijd en zorg worden geïntegreerd bekeken en alle personeelsleden worden betrokken, dus niet alleen de telewerkers.

Voor alle personeelsleden wordt een recht op deconnectie voorzien met de mogelijkheid om regelmatig collectief overleg te hebben binnen elke organisatie over alle aspecten van deconnectie.

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening Koning
  • Publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 23 juli 2021.