Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Ministerraad: ondersteunende COVID-19 thuiswerkvergoeding

Datum: 

De Ministerraad van 26 februari 2021 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed voor een ondersteunende COVID-19 thuiswerkvergoeding voor federale ambtenaren.

De ondersteunende maatregel bestaat uit een forfaitaire vergoeding van 20 euro per maand bovenop de maandelijkse thuiswerkvergoeding die al bestond volgens artikel 96 van het KB van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Deze aparte vergoeding dekt de kosten die worden gemaakt in het kader van het thuiswerken en die niet gelinkt zijn aan verbindingen en communicatie (bv. water, elektriciteit en verwarming, ...). De vergoeding wordt toegekend voor elke maand waarin je minstens 4 dagen thuiswerk deed, in de periode tussen 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • syndicale onderhandelingen in Comité B
  • advies Raad van State
  • handtekening van de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 26 februari 2021.