Skip to main content

Ministerraad: brugdagen 2022

Datum: 

De Ministerraad van 10 december 2021 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2022 goedgekeurd.

Er werden 3 brugdagen voorgesteld:

  • vrijdag 27 mei
  • vrijdag 22 juli
  • maandag 31 oktober.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op deze dagen (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • syndicale onderhandelingen in Comité B
  • handtekening van de minister belast met Ambtenarenzaken
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 13 december 2021.