Skip to main content

Ministerraad: aanvulling omzendbrief nr. 693

Datum: 

De Ministerraad van 23 juli 2021 keurde aanvullende richtlijnen voor federale personeelsleden rond een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus goed. Deze richtlijnen zijn een aanvulling bij omzendbrief nr. 693.

Met dit ontwerp van omzendbrief wordt voorgesteld om federale contractuele en statutaire personeelsleden de mogelijkheid te geven om een dienstvrijstelling te krijgen om hun minderjarige kinderen te begeleiden bij de vaccinatie.

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 23 juli 2021.