Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ministerraad: aanpassing samenstelling selectiecommissie federale topambtenaren

Datum: 

De Ministerraad van 9 juli 2021 keurde het ontwerp van koninklijk besluit over de aanpassing van de samenstelling selectiecommissies voor de federale topambtenaren goed.

Om de genderbenadering in de selecties van kandidaten voor management- en staffuncties in het federaal administratief openbaar ambt te verbeteren, moet het aantal selectiecommissieleden van hetzelfde geslacht worden beperkt tot maximaal twee derde.

In elke regelgeving die betrekking heeft op de selectie voor dergelijke functies wordt een bepaling opgenomen die die limiet oplegt.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt dus:

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening Koning
  • Publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 12 juli 2021.