Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Mentale veerkracht op het werk: federaal actieplan

Datum: 

De Ministerraad van 18 juni 2021 keurde een pakket maatregelen goed voor de federale ambtenaren ter preventie van burn-out.

Volgende maatregelen worden op korte termijn opgezet:

 1. Een pakket opleidingen
  • Mentale veerkracht als wapen tegen stress en burn-out: deze tweedaagse opleiding gaat dieper in op het aspect weerbaarheid en helpt federale ambtenaren mentale weerbaarheid op te bouwen aan de hand van praktische oefeningen en advies.
  • Je werk loslaten: het kan!: Hoe kunnen we ons loskoppelen van al die digitale prikkels om ons heen en daar beter mee omgaan? Tijdens deze eendaagse opleiding leren federale ambtenaren hoe ze zich kunnen deconnecteren.
  • Welzijn op het werk voor leidinggevenden: deze eendaagse training toont leidinggevenden welke rol en verantwoordelijkheden ze hebben op het gebied van welzijn op het werk.
 2. Tools
  • ​​om een goede cohesie en teamdynamiek te creëren
  • om medewerkers de eigen weerbaarheid te laten begrijpen en verbeteren
  • een methodologie voor exitgesprekken na het vertrek van een personeelslid, aangezien deze gesprekken interessante informatie kunnen bevatten over werkdruk, betrekkingen met leidinggevenden, organisatiestructuur.
    
 3. Update van
  • ​​het regelgevende kader van het reïntegratiebeleid
  • beschikbare informatie: 
   • er komt een opvallende rode knop op het intranet waarop iedereen kan melden dat hij hulp nodig heeft
   • een centrale plaats op het intranet voorzien om snel de contactpersonen te vinden
   • veelgestelde vragen over stress op het werk voorzien.
     
 4. Operationele ondersteuning
  • oprichting van een groep ervaringsdeskundigen die met succes zijn gereïntegreerd na een burn-out
  • aanwerving van 2 A1-projectmanagers voor operationele ondersteuning
  • er werd een task force geestelijke gezondheid opgericht. Het is gemandateerd door het college van voorzitters van de FOD’s. 
    

Voor de totstandkoming van dit actieplan voor de korte termijn werd gekozen voor een co-creatieve aanpak. Een voorstel van mogelijke maatregelen werd overlopen met het netwerk van de federale directeurs P&O, in samenspraak met Empreva en PreviUs.be (het netwerk van federale preventieadviseurs)

Dit maatregelenpakket vult bestaande initiatieven aan zoals:

Meer info

Bekijk ook de video van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter over de ambitie van de regering rond mentale veerkracht:

Pagina laatst gewijzigd op 17 september 2021.