Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

In het Staatsblad: omzendbrief startbaanovereenkomst – verduidelijking kader en aanbevelingen

Datum: 

Omzendbrief nr. 696 met verduidelijking van het kader en aanbevelingen over startbaanovereenkomsten is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2021.

In deze omzendbrief wordt getracht om:

  • het concept te verduidelijken van het behalen van het quotum van 3% jongeren dat is opgelegd bij de wet van 24 december 1999 en het vastleggen van het meetmoment van dit quotum
  • te herinneren aan de voorwaarden waaronder een jongere met een Rosetta-contract na afloop van het contract een ander soort contract binnen de federale overheidsdienst kan krijgen
  • de continuïteit van de dienstverlening van de federale overheid te garanderen door aan de overheidsdiensten verder de mogelijkheid te bieden om op gemotiveerde wijze een beroep te kunnen doen op selectieprocedures voor Rosetta’s
  • er op wijzen dat er niet systematisch voor alle vacante betrekkingen gebruik kan gemaakt worden van de selecties voor startbaanovereenkomsten

Aanpassing volgt
Binnen enkele dagen volgt er een erratum in het Staatsblad. Er volgt een aanpassing met betrekking tot het einde van de startbaanovereenkomst:  dit is op de laatste dag van het trimester waarin men 26 jaar wordt en niet de 1e dag van de trimester die er op volgt.

We passen de link aan zodra het erratum gepubliceerd is.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 10 juni 2021.