Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

In het Staatsblad: omzendbrief 685bis - richtlijnen COVID rond de organisatie van het werk

Datum: 

Omzendbrief 685bis van 27 augustus 2021 met bijzondere richtlijnen rond COVID-19 voor de organisatie van het werk van federale personeelsleden wijzigt omzendbrief nr. 685 van 1 september 2020. De omzendbrief werd gepubliceerd in het Staatsblad van dinsdag 31 augustus 2021.

Het Overlegcomité van vrijdag 20 augustus 2021 kondigde versoepelingen aan die ook van toepassing zijn op federale diensten. Tegelijkertijd werd aangekondigd dat een aantal van deze versoepelingen nog niet gelden voor het Brusselse grondgebied.

Concreet betekent dit:

 • voor de diensten binnen het Gewest Brussel-Hoofdstad:
  • telewerk blijft sterk aanbevolen
  • een mondmasker blijft verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimte
  • voor het organiseren van evenementen, terugkomdagen, enz. blijven de regels van het MB van 28 oktober 2020 van toepassing, zoals dit vastgelegd werd vóór de aanpassing vanaf 1 september 2021.
 • voor de diensten buiten het Gewest Brussel-Hoofdstad
  • wordt de aanbeveling tot thuiswerk opgeheven
  • moeten de nodige preventiemaatregelen getroffen worden om de naleving van de regels van ‘social distancing’ te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden
  • worden deze preventiemaatregelen op het niveau van de overheidsdienst uitgewerkt
  • worden de regels van het MB van 28 oktober 2020 na de aanpassing vanaf 1 september 2021 van toepassing.

Vanaf 1 september 2021 worden ook volgende regels van toepassing:

 • personeelsleden die door gezondheidsproblemen niet kunnen terugkeren naar de fysieke werkplek moeten zo snel mogelijk contact opnemen met hun arbeidsgeneeskundige dienst voor een consultatie. De arbeidsarts zal dan beoordelen wat de noodzakelijke en eventueel bijkomende preventiemaatregelen zijn voor dit individueel personeelslid.
 • personeelsleden die een quarantaine- of een isolatiemaatregel werden opgelegd (door een hoog-risicocontact of bij terugkeer uit het buitenland), moeten geen consultatie aanvragen bij de arbeidsarts. De richtlijnen opgenomen onder punt 2 en 3 van de omzendbrief nr.685 van 1 september 2020 blijven in dit geval onveranderd van toepassing.
 • personeelsleden die samenwonen met een persoon met een hoog gezondheidsrisico nemen contact op met hun dienstchef om afspraken te maken rond hun terugkeer.

Deze omzendbrief wijzigt omzendbrief nr. 685 en treedt in werking op 1 september 2021 (ook voor personeelsleden die vóór 1 september 2021 een quarantainegetuigschrift indienden met een afwezigheidsperiode tot na 1 september 2021).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 09 september 2021.