Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Gender mainstreaming : van ‘geneesheer’ naar ‘arts’

Datum: 

De Ministerraad stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit om de term ‘geneesheer’ te vervangen door de genderneutrale term ‘arts’, in alle wettelijke en reglementaire teksten over beroepsrisico's in de Nederlandse taal.

Dit ontwerp is het gevolg van de wet van 12 januari 2007 (wet 'gender mainstreaming') die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevordert door de genderdimensie te integreren in de Belgische federale beleidsstructuren.  

Het ontwerp doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • Vakbondsonderhandelingen 
  • Advies van de Raad van State 
  • Ondertekening door de Koning 
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 10 februari 2021.