Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Federale cartografie: nieuwigheden

Datum: 

De FOD Beleid en Ondersteuning legde de basis voor een vereenvoudigde functiecartografie van niveau A.

Hiervoor werden 2 onderhoudsacties uitgevoerd: 

  • de standaardfunctiebeschrijvingen werden voorgelegd aan het wegingscomité voor de functies van niveau A, die ze heeft gewogen
  • Functiebeschrijvingen die niet meer in gebruik warenwerden verwijderd uit de federale cartografie.

Dit onderhoud mondde uit in het ministerieel besluit van 8 januari 2021 tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A (Belgisch Staatsblad van 15 januari 2021) : 

  • Bijlage 1 bevat de lijst met de bijgewerkte functiebeschrijvingen. Deze bijlage wordt niet langer aangevuld en zal definitief geschrapt worden als alle federale personeelsleden van niveau A een functiebeschrijving kregen toegekend uit bijlage 2 van het bovenvermelde ministerieel besluit. 

  • Bijlage 2 bevat de lijst met de standaardfuncties, geordend per functiefamilie. De functiebeschrijvingen in bijlage 2 onderscheiden zich van deze van bijlage 1 door een eenvoudiger structuur en het gebruik van meer algemene formuleringen. 

De verklarende omzendbrief nr. 679 (Transitie naar vereenvoudiging functiecartografie niveau A) is ook verschenen.  

Meer info  

Pagina laatst gewijzigd op 31 maart 2021.