Skip to main content

Federaal personeel: risicomonitoring personeelskredieten

Datum: 

puzzel met afbeeldingen van pionnen

De Ministerraad van 3 september 2021 heeft kennis genomen van het verslag van mei 2021 met de resultaten van de risicomonitoring (het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022) op basis van de loongegevens van mei 2021.

De resultaten zijn beschikbaar naargelang de groepen gedefinieerd in de omzendbrief nr. 690:

 • Groep 1: de FOD’s en POD’s (berekend op basis van het SEPP-platform door het DG Rekrutering & Ontwikkeling van de FOD BOSA)
 • Groep 2: de Administratieve openbare instellingen en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (berekend door het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD BOSA)
 • Groep 3: de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (berekend door de OISZ)
 • Groep 4: Federale Politie (berekend door Politie)
 • Groep 5: Defensie (berekend door Defensie)

Communicatie van de rapporten

De nota voor de Ministerraad en het verslag over de risicomonitoring worden meegedeeld aan:

 • de Ministerraad
 • het College van voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten
 • het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid
 • het uitgebreid College van de instellingen van openbaar nut
 • de Korpschef van de Inspectie van Financiën
 • de Commissaris-generaal van de Federale Politie
 • de Chef van Defensie.

Meer info

 • Omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022 en de personeelsenveloppes 2021 en 2022
 • Omzendbrief nr. 690bis van 24 juni 2021 - Wijziging van de omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021. Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022 en de personeelsenveloppes 2021 en 2022
 • Het rapport met het detail van de indicatoren voor elke entiteit wordt aan de regeringsleden meegedeeld op eenvoudige aanvraag bij de Task Force Risk Monitoring van het personeel per mail.

Pagina laatst gewijzigd op 06 september 2021.