Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni van dit jaar niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.
 

Federaal personeel: risicomonitoring december 2020

Datum: 

puzzel met afbeeldingen van pionnen

De Ministerraad van 23 april 2021 heeft kennis genomen van het verslag van maart 2021 met de resultaten van de risicomonitoring (het risico op overschrijding van de personeelskredieten) op basis van de gegevens van december 2020, overeenkomstig omzendbrief nr. 676

Het betreft: 

1. De resultaten van het Rapport Realisatie van de personeelskredieten 2020 

2. De resultaten van het Rapport Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten voor 2021 en 2022 op basis van de loongegevens van december 2020.

De resultaten van de risicomonitoring van de personeelskredieten op basis van de gegevens van december 2020 zijn beschikbaar naargelang de groepen gedefinieerd in de omzendbrief nr.676: 

 • Groep 1 - de enveloppes primaire uitgaven van de FODs en PODs  
  (berekend op basis van het SEPP-platform door het DG Rekrutering & Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning) 

 • Groep 2 - de administratieve openbare instelling en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie  
  (berekend door het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning) 

 • Groep 3 - de openbare instellingen voor sociale zekerheid  
  (berekend door de OISZ) 

 • Groep 4 - de Federale politie  
  (berekend door Politie) 

 • Groep 5 - Defensie  
  (berekend door Defensie).

Communicatie van de rapporten 

De nota voor de Ministerraad en het verslag over de risicomonitoring worden meegedeeld aan 

 • de Ministerraad 

 • het College van voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten 

 • het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid 

 • het uitgebreid College van de instellingen van openbaar nut 

 • de Korpschef van de Inspectie van Financiën 

 • de Commissaris-generaal van de Federale Politie 

 • de Chef van Defensie 

Meer info 

 • Omzendbrief nr. 676 bis - Wijziging van de omzendbrief nr. 676 van 20 december 2019 — Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021  

 • Omzendbrief nr. 690 van 29 januari 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022 en de personeelsenveloppes 2021 en 2022  

 • Het rapport met het detail van de indicatoren voor elke entiteit wordt aan de regeringsleden meegedeeld op eenvoudige aanvraag bij de Task Force Risk Monitoring van het personeel  per mail.

Pagina laatst gewijzigd op 26 april 2021.