Skip to main content

Eindejaarstoelage 2021: uitbetaling en berekening

Datum: 

De eindejaarstoelage 2021 wordt uitbetaald op 10 december 2021.

De bedragen die de basis vormen voor de berekening voor het federale overheidspersoneel, werden aangepast.

De eindejaarstoelage bestaat uit drie delen:

  • het vaste gedeelte bedraagt dit jaar 780,06 EUR
  • het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging
  • het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober met twee correcties:
    • het wordt opgetrokken tot 179,2670 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
    • het wordt beperkt tot 358,5340  (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Meer info

  •  

Pagina laatst gewijzigd op 30 november 2021.