Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Diversiteitsprojecten: cofinanciering 2021

Datum: 

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) lanceerde in maart 2021 een twaalfde oproep tot het indienen van projecten waarbij federale organisaties ondersteund worden bij het ontwikkelen van initiatieven op het vlak van culturele diversiteit, gelijke kansen of de aanpassing van werkposten voor medewerkers met een handicap. 

De geselecteerde projecten zijn nu gekend en worden voor 80% gecofinancierd. 

Lijst van de 7 gecofinanceerde projecten

Organisatie

Titel van het project 

Beschrijving

FOD Volksgezondheid 

Inclusie en intersectionaliteit

Organisatie van een inclusieve schrijfopleiding en een diversiteitsopleiding om hun eerstelijnspersoneel in staat te stellen zo zorgzaam, inclusief en intersectioneel mogelijk te zijn.

FOD Financiën

Bewust worden van onbewuste vooroordelen

Opleiding voor 400 topmanagers over het bestaan van onbewuste vooroordelen, zodat zij beter met diversiteit in hun teams kunnen omgaan en zich bewust worden van de voordelen van inclusief leiderschap.

FOD Economie

Dag van de diversiteit - thema gelijkheid van mannen en vrouwen

Organisatie van een dag van de diversiteit over het thema gelijkheid van vrouwen en mannen om de bewustwording te vergroten en een discussie mogelijk te maken, met behulp van een theoretische inleiding, webinars en workshops. 

FOD Binnenlandse Zaken 

Khaleidoscope 

Inclusieve leiderschapstraining workshop gebaseerd op het ‘Great Game of Inclusion’-model. De training werd dit jaar herhaald met een specifieke focus op managers en nieuwe medewerkers.

FOD Justitie 

Aankoop regenboogvlaggen ter ondersteuning inclusief personeelsbeleid

Bestelling van 35 regenboogvlaggen ter ondersteuning van het inclusiebeleid voor het gevangeniswezen.

FOD Justitie 

Ontwikkelen van sleutelkoorden met logo’s: FOD Justitie – .beproud!

Bestelling van 4000 sleutelkoorden met als thema LGBTQIA+, met het logo van de FOD Justitie en het logo .beproud! voor de ontwikkeling van een communicatiecampagne.

FOD Justitie 

Inclusiescan

Het doel is om een inclusiescan uit te voeren die het huidige niveau van seksuele en genderdiversiteit in de organisatie meet, met name in penitentiaire inrichtingen.

 

Meer info 

Pagina laatst gewijzigd op 09 november 2021.