Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Diversiteit: strategisch plan 2021-2024 en actieplan 2021

Datum: 

Logo stuurgroep federale diversiteitDe federale stuurgroep diversiteit maakte haar strategisch plan 2021-2024 en haar gezamenlijk actieplan 2021 bekend.

Strategisch plan 2021-2024 

Het strategisch plan beschrijft de visie, de context en de stakeholders inzake het domein van diversiteit en inclusie in de federale overheid, en dat voor de periode 2021-2024. Het plan bevat ook de strategische en operationele doelstellingen voor dezelfde termijn. 

Elke strategische doelstelling bevat een of meerdere operationele doelstellingen. 

De strategische doelstellingen zijn de volgende: 

  • bij alle ambtenaren een draagvlak creëren voor de gemeenschappelijke waarden van de federale overheid inzake diversiteit en inclusie 
  • diversiteit op een inclusieve manier verankeren in alle processen (tools, beslissingen, rapportering, aankopen, IT, ...) 
  • ​inclusie integreren in het DNA van de federale overheid. 

Gemeenschappelijk actieplan 2021 

Het actieplan illustreert de geplande acties in 2021 in het kader van het strategisch plan. Je vindt er alle operationele doelstellingen gelinkt aan de verschillende strategische doelstellingen. 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 23 september 2021.