Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Covid-19-maatregelen ter ondersteuning telewerk: aanpassingen werkposten voor personeelsleden met een handicap

Datum: 

Man in een rolstoel die voor een computerscherm werktDe Ministerraad van 12 februari 2021 keurde de toekenning goed van een financiële tussenkomst voor federale personeelsleden met een handicap, om materiaal en apparatuur aan te kopen. Daardoor kunnen personeelsleden met een handicap hun werkpost aanpassen aan hun arbeidsbeperking.

De aanpassingen van de werkplek moeten specifiek verband houden met de handicap van het personeelslid. Deze financiering biedt extra steun voor het personeelslid met een handicap en is bedoeld om de aanpassingen op de werkplek waarin de wetgeving al voorziet, te vergemakkelijken.

In praktijk

Deze financiële tussenkomst gebeurt via een tussenkomst van de FOD BOSA: de aankoopkost van toestellen en toepassingen waarvoor terugbetaling mogelijk is, wordt voor 80% terugbetaald. De resterende 20% wordt gefinancierd door de organisatie waar het personeelslid is tewerkgesteld en die de aanvraag heeft ingediend.

Om deze tussenkomst te krijgen, moet het personeelslid zich binnen zijn organisatie kenbaar maken als een persoon met een handicap door één van de attesten af te leveren die omschreven worden in artikel 1 van het Koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage van 6 oktober 2005.

Welke toestellen of apparatuur gelden voor een financiële tussenkomst?

  • Hardware (bv. brailleleesregels)
  • Software (bv. vergrotingssoftware voor slechtziende personeelsleden, ondertitelingsoftware voor slechthorende personeelsleden)
  • Ergonomisch meubilair en zitmeubilair (noodzakelijk in functie van de handicap)
  • Pc-toebehoren met ergonomische opties (bv. schermen, muizen, toetsenbord).

Er is geen financiële tussenkomst voor:

  • standaard pc-schermen
  • standaard meubilair
  • verbouwingen thuis (bv. installatie van lift)
  • diensten (bv. schrijftolken of tolken gebarentaal).

Tegen wanneer?

Nog even geduld. Om met deze financiële tussenkomst van start te gaan, organiseert de FOD BOSA eerst een behoeftebevraging binnen de federale overheidsdiensten. Op basis van de resultaten worden de behoeften in kaart gebracht worden en de middelen per cofinanciering vastgesteld. Het budget wordt vervolgens in de loop van 2021 via meerdere verdelingsbesluiten overgemaakt worden aan de betrokken instanties.

 

Pagina laatst gewijzigd op 26 februari 2021.