Skip to main content

Verlenging moederschapsverlof: nieuwe afwezigheidsperiodes komen ook voor statutairen in aanmerking

Datum: 

Omzendbrief nr 684 van 8 juli 2020 met de wijzigingen van het moederschapsverlof voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt is in het Belgisch Staatsblad van 13 juli gepubliceerd.

Het doel van deze omzendbrief is om ook statutaire personeelsleden (dit is recent het geval voor contractuelen) de mogelijkheid te geven afwezigheidsperiodes te nemen die kunnen worden gelijkgesteld met perioden van arbeid, zodat het verplichte verlof na de geboorte kan worden verlengd tot na de negende week na de geboorte.

Concreet

Bepaalde afwezigheden vanaf 1 maart 2020 worden niet meer in mindering gebracht op het moederschapsverlof en omgezet in moederschapsverlof.

Afwezigheden tot 29 februari 2020 wegens zwangerschap worden nog steeds in mindering gebracht op de maximale duur van het moederschapsverlof en worden daarom nog niet als moederschapsverlof behandeld.

Situatie voor het vrouwelijk contractueel personeel Situatie voor het vrouwelijk statutair personeel    
Voor 1 maart 2020 Vanaf 1 maart 2020 Voor 1 maart 2020 Vanaf 1 maart 2020
Alle periodes van ziekte en ongeval die binnen 6 weken (8 weken in het geval van een meerling) voor de feitelijke bevallingsdatum vallen, met uitsluiting van de laatste 7 kalenderdagen, worden omgerekend in moederschapsverlof. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen periodes van ziekte als gevolg van zwangerschap of niet. Periodes van arbeidsongeschiktheid die binnen 6 weken (8 weken bij meerlingen) voor de feitelijke bevallingsdatum vallen, met uitsluiting van de laatste 7 kalenderdagen, worden niet omgezet in moederschapsverlof.

Afwezigheden wegens ziekte die niet te wijten zijn aan een zwangerschap worden beschouwd als ziekteverlof en worden dus aangerekend op het ziektekapitaal. Bij uitputting van het ziektekapitaal, gaat de persoon in disponibiliteit. Deze afwezigheden worden dus niet omgezet in moederschapsverlof.

---------------------------

Afwezigheden wegens ziekte ten gevolge van zwangerschap worden omgezet in moederschapsverlof als deze afwezigheden binnen 6 weken (8 weken in het geval van meerlingen) voor de eigenlijke bevallingsdatum vallen, met uitsluiting van de laatste 7 kalenderdagen.

Alle afwezigheden wegens ziekte (al dan niet in verband met zwangerschap) die binnen 6 weken (8 weken bij meerlingen) vóór de feitelijke bevallingsdatum vallen, met uitzondering van de laatste 7 kalenderdagen, worden in mindering gebracht op het ziektekapitaal. Bij uitputting van het ziektekapitaal, gaat de persoon in disponibiliteit.

Afwezigheden wegens ziekte worden niet omgezet in moederschapsverlof.
Periodes van volledige werkverwijdering worden omgezet in moederschapsverlof als deze vallen binnen de 6 weken (8 weken bij een meerling) voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum, met uitsluiting van de laatste 7 kalenderdagen. Periodes van volledige werkverwijdering worden niet omgezet in moederschapsverlof als deze vallen binnen de 6 weken (8 weken bij een meerling) voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum, met uitsluiting van de laatste 7 kalenderdagen. Periodes van volledige werkverwijdering worden omgezet in moederschapsverlof als deze vallen binnen de 6 weken (8 weken bij een meerling) voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum, met uitsluiting van de laatste 7 kalenderdagen. Periodes van volledige werkverwijdering worden niet omgezet in moederschapsverlof als deze vallen binnen de 6 weken (8 weken bij een meerling) voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum, met uitsluiting van de laatste 7 kalenderdagen.

 

Meer info

  • in de rubriek Moederschapsverlof op Fedweb
  • in de omzendbrief nr. 684 van 8 juli 2020 – Wijzigingen betreffende het moederschapsverlof voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt (Belgisch Staatsblad van 13 juli 2020.

Pagina laatst gewijzigd op 13 juli 2020.