Skip to main content

Verlenging corona-ouderschapsverlof: vanaf 1 juli kan je de aanvraag bij je werkgever indienen

Datum: 

Het koninklijk besluit dat de verlenging van het Corona ouderschapsverlof regelt is in het Belgisch Staatsblad van 30 juni gepubliceerd.

Dit nieuwe besluit verlengt de mogelijkheid voor statutairen, contractuele personeelsleden, stagiairs en mandaathouders om een corona-ouderschapsverlof te nemen tot 30 september.

Concreet

  • Je kan corona-ouderschapsverlof bekomen voor een kind dat nog niet de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft of voor een kind met een  handicap dat de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft (de leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde gevallen niet van toepassing).
  • Je heb ook recht op het verlof als je adoptieouder of pleegouder bent.
  • Je kan je arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of de helft, of voltijds als je alleenstaande ouder bent of ouder van een kind met een handicap.
  • De (bruto)uitkeringen zijn 25% hoger dan die van het gewone ouderschapsverlof en 50% hoger voor alleenstaande ouders en ouders van een kind met een handicap.
  • De aanvraagprocedure is korter dan bij het gewone ouderschapsverlof.
  • Als je momenteel een gewoon ouderschapsverlof opneemt, kan je het:
    • omzetten in een corona-ouderschapsverlof
    • ofwel tijdelijk schorsen tijdens het corona-ouderschapsverlof​.

Let op

Als je dit verlof tijdens de periode van 1 mei tot 30 juni 2020 hebt genomen en je een verlenging wil tijdens de periode van 1 juli tot 30 september 2020, moet je een nieuwe aanvraag bij je werkgever indienen en hij moet opnieuw akkoord gaan.

Aanvraag

Vanaf 1 juli 2020, na akkoord van je werkgever, moet je het formulier van toepassing binnen je organisatie invullen. Je leidinggevende moet het ook tekenen. Je stuurt nadien het ingevulde formulier naar je dossierbeheerder. Je moet dan je aanvraag laten valideren bij de RVA om de uitkering te bekomen.

Meer info

In het koninklijk besluit dat de verlenging van het Corona ouderschapsverlof regelt.

Pagina laatst gewijzigd op 30 juni 2020.