Skip to main content

Vakantiegeld 2020: uitbetaling op 14 mei

Datum: 

De uitbetaling van het vakantiegeld 2020 wordt op donderdag 14 mei uitbetaald (voor wie door PersoPoint wordt betaald).

De richtlijnen voor de berekening van het vakantiegeld voor statutairen, stagiairs en contractuelen staan in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Voor de mandaathouders staan de richtlijnen voor de berekening in de omzendbrief nr. 677 - vakantiegeld 2020 van de mandaathouders die gepubliceerd werd op 19 maart 2020.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 08 mei 2020.