Skip to main content

Rapport Evolutie van het personeel van de federale overheidsdiensten 2015-2019

Datum: 

De dienst SEPP - Workforce Planning van de FOD BOSA maakte een rapport over de evolutie van het personeel van de federale overheidsdiensten voor de periode 2015-2019. Het rapport geeft in de vorm van 44 themafiches informatie over de evolutie van het personeel in de federale overheidsdiensten, programmatorische diensten en bepaalde bijzondere korpsen.

Het is bestemd voor alle federale besluitvormers (regering, voorzitters, directeurs P&O, directeurs-generaal, inspecteurs van Financiën ...) die een globale visie willen hebben over de evolutie van het federale personeel in de afgelopen vijf jaar. Het heeft als doel hun strategisch denkproces te ondersteunen.

De 44 themafiches bevatten elementen om over na te denken en om te vergelijken met specifieke situaties die elke organisatie aanbelangt.

Dit rapport werd in juni voorgelegd aan de ministerraad, die er acte van genomen heeft.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 29 juni 2020.