Skip to main content

Loopbaanonderbreking: nieuw verlof voor mantelzorg

Datum: 

Nieuw thematisch verlof

Het verlof voor mantelzorg is een nieuw thematisch verlof zoals het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en palliatief verlof.

Om een verlof voor mantelzorg te krijgen, moet je erkend zijn als mantelzorger (met sociaal recht) van de persoon voor wie je dit verlof wil opnemen en het bewijs voorleggen aan zowel je werkgever als aan de RVA. Je moet een erkenning 'mantelzorger met sociaal recht' aanvragen door een verklaring op eer in te dienen bij je ziekenfonds dat hierover beslist. Voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger met sociaal recht kan je contact opnemen met je ziekenfonds.

Wie kan bij de federale overheid dit verlof opnemen?

  • het verlof voor mantelzorg is al van toepassing op contractuele personeelsleden
  • voor de statutaire personeelsleden is er een ontwerp van koninklijk besluit dat het recht op verlof voor mantelzorg regelt. Dit koninklijk besluit is nog niet in werking getreden. Zodra het koninklijk besluit in werking treedt, communiceren we er op Fedweb over. Je kan uiteraard wel al je erkenningsaanvraag bij het ziekenfonds aanvragen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 02 september 2020.