Skip to main content

Ministerraad: dienstvrijstelling en terbeschikkingstelling tijdens Covid-19

Datum: 

De Ministerraad van 13 november 2020 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het oude artikel 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 herstelt (opgeheven op 1 juli 2020) met aanvulling van een mogelijkheid tot terbeschikkingstelling.

De maatregel voorziet:

  • de mogelijkheid om een personeelslid dat geen telewerk kan doen en voor wie men geen andere oplossing qua reorganisatie van het werk vindt, in dienstvrijstelling te plaatsen (maatregel beperkt in de tijd tot 31 maart 2021)
  • de gelegenheid voor een personeelslid met dienstvrijstelling om een terbeschikkingstelling te vragen aan elke openbare of privĂ©-instelling die behoort tot de sectoren gezondheidszorg, opvang, huisvesting of onderwijs.

Als de gezondheidscrisis door het coronavirus ook na 31 maart 2021 aanhoudt kan de minister van Ambtenarenzaken beslissen om volgende punten te verlengen:

  • de dienstvrijstelling die is vastgelegd op 31 maart 2021
  • het einde van de referentieperiode voor de specifieke afwijkende maatregelen voor het nemen van inhaalverlof, die eveneens vastgelegd is op 31 maart 2021.

De datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad is de datum van inwerkingtreding van deze maatregelen.

Het ontwerp doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 25 november 2020.