Skip to main content

Ministerraad: brugdagen 2020

Datum: 

De Ministerraad van 24 januari 2020 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2020 goedgekeurd.

Er werden 2 brugdagen voorgesteld:

  • vrijdag 22 mei
  • maandag 20 juli.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op vrijdag of maandag (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • syndicale onderhandelingen in Comité B
  • handtekening van de minister belast met Ambtenarenzaken
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 27 januari 2020.