Skip to main content

In het Staatsblad: verplicht telewerk

Datum: 

De omzendbrief nr. 692 van 15 december 2020 van de minister van Ambtenarenzaken:

  • herinnert aan de regel van het verplichte telewerk voor iedereen, met inbegrip van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt (zie artikel 2 van het ministerieel besluit van de FOD Binnenlandse Zaken van 28 oktober 2020)
  • vraagt aan de leidinggevende ambtenaren om de toegang tot de gebouwen te beperken tot de personeelsleden die echt op de werkvloer aanwezig moeten zijn en waar mogelijk zelfs gebouwen en verdiepingen tijdelijk te sluiten
  • kondigt aan dat cijfers aan de leidinggevende ambtenaren worden opgevraagd met de bedoeling om het aantal aanwezigen zo laag mogelijk te houden
  • herinnert aan de bijzondere maatregelen die zijn voorzien (zie nieuwsbericht van 11 december 2020) als het personeelslid geen telewerk kan doen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 18 januari 2021.