Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

In het Staatsblad: dienstvrijstelling en terbeschikkingstelling tijdens Covid-19

Datum: 

Het koninklijk besluit dat het oude artikel 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 herstelt (opgeheven op 1 juli 2020) met aanvulling van een mogelijkheid tot terbeschikkingstelling is in het staatsblad van 11 december 2020 gepubliceerd.

De maatregel voorziet:

  • de mogelijkheid om een personeelslid dat geen telewerk kan doen en voor wie men geen andere oplossing qua reorganisatie van het werk vindt, in dienstvrijstelling te plaatsen (maatregel beperkt in de tijd tot 31 maart 2021)
  • de gelegenheid voor een personeelslid met dienstvrijstelling om een terbeschikkingstelling te vragen aan elke openbare of privé-instelling die behoort tot de sectoren gezondheidszorg, opvang, huisvesting of onderwijs.
  • Als de gezondheidscrisis door het coronavirus ook na 31 maart 2021 aanhoudt, kan de minister van Ambtenarenzaken beslissen om volgende punten te verlengen:
    • de dienstvrijstelling die is vastgelegd op 31 maart 2021
    • het einde van de referentieperiode voor de specifieke afwijkende maatregelen voor het nemen van inhaalverlof, die eveneens vastgelegd is op 31 maart 2021.

Datum van inwerkingtreding van deze maatregelen: 11 december 2020.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 11 december 2020.