Skip to main content

Het .beproud! netwerk is op zoek naar artistiek talent om zijn nieuwe logo te creëren

Datum: 

logo netwerk .beproud!

Wat is .beproud!?

.beproud! is het netwerk van en voor LGBTQIA+ medewerkers van de verschillende FOD’s en hun bondgenoten. Dit netwerk wil de emancipatie van het LGBTQIA+ overheidspersoneel bevorderen door beveiligde ruimtes te creëren voor uitwisseling met andere medewerkers van de overheid. 

Waarom een nieuw logo?

In 2021 bestaat het netwerk 5 jaar. Voor die gelegenheid wil het netwerk het logo vernieuwen. Dit nieuwe logo zal worden gebruikt in verschillende communicatiekanalen (e-mails, flyers, sociale netwerken, websites, enz.) en tijdens de verschillende evenementen waaraan .beproud! zal deelnemen of die het zal organiseren.

Praktische informatie  

Wie kan een nieuw logo voorstellen? 

Grafici, professioneel of liefhebber. 

Wat is de deadline om het logo aan te leveren? 

Stuur je voorstel ten laatste op 20 december 2020 naar beproud@bosa.fgov.be. Na deze datum aanvaarden we geen voorstellen meer.  

Let op: je mag maar één voorstel bezorgen. 

Wat zijn de technische vereisten? 

In  dit document (PDF, 90.11 KB) vind je de technische vereisten voor het logo.

Hoe wordt het nieuwe logo geselecteerd?

De selectie gebeurt in 2 fases: 

  • In een eerste fase selecteren de coördinatoren van het netwerk en de werkgroep de voorstellen die de technische  vereisten respecteren. Hier wordt ook rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.    
  • De gekozen voorstellen worden aan de leden van het netwerk voorgelegd. Het voorstel met de meeste stemmen wint en wordt het nieuwe logo van het .beproud!-netwerk. Als er over de voorstellen niet kan worden beslist, dan maken de coördinatoren van het netwerk de finale keuze. 

Wanneer en hoe wordt de winnaar bekend gemaakt? 

De naam van de winnaar en het winnende logo worden op Fedweb bekendgemaakt op 20 februari 2021

Als je je geïnspireerd voelt en je talent als grafisch ontwerper wil laten zien, aarzel dan niet en stuur ons je ideeën en voorstellen

Het nieuwe logo waaraan je kan meewerken, zal de kleuren van het netwerk en zijn leden met fierheid aantonen. 

Meer info over het project? 

Wil je meer informatie over dit project of heb je vragen over het .beproud!-netwerk, stuur dan een mail naar beproud@bosa.fgov.be. Je kan ook een kijkje nemen op de Facebook-pagina van het.beproud!-netwerk.

Pagina laatst gewijzigd op 02 december 2020.