Skip to main content

Geboorteverlof: 15 dagen vanaf 1 januari 2021 en 20 dagen vanaf 1 januari 2023

Datum: 

De Ministerraad van 20 november 2020 keurde een project van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het geboorteverlof, wijzigt.

Deze wijziging geldt voor contractuele en statutairen personeelsleden.

Momenteel bedraagt het geboorteverlof 10 werkdagen.

Vanaf 1 januari 2021 (tot en met 31 december 2022) krijg je als federaal personeelslid 15 werkdagen als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt.

Als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt op 1 januari 2023 of later, krijg je als federaal personeelslid 20 werkdagen.

Het ontwerp doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 20 november 2020.