Skip to main content

Covid-19: beroepsziekte

Datum: 

Het bijzondere-machtenbesluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten is in het staatsblad gepubliceerd.

Dit besluit stelt tijdelijk een uitzonderingsregeling in om de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte mogelijk te maken voor sommige werknemers (politie, civiele bescherming, penitentiaire en douanebeambten en van de diensten van asiel en migratie…).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 14 juli 2020.