Skip to main content

COVID-19 - aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek: gids opnieuw bijgewerkt

Datum: 

De gids ‘COVID-19 - aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek’ gepubliceerd in samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en de FOD BOSA is opnieuw bijgewerkt na de laatste Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020.

Deze gids werd opgesteld als aanbeveling voor de federale departementen, om als basis te dienen bij het opstellen van hun eigen plan voor de ‘geleidelijke terugkeer naar de werkplek’. Deze gids is in lijn met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en wordt in functie daarvan aangepast.

De laatste aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op:

  • Telewerk: wordt sterk aanbevolen wanneer dat mogelijk is. Aanvullende lokale maatregelen die telewerk verplichten, hebben voorrang en moeten strikt worden nageleefd.
     
  • Dienstreizen naar het buitenland buiten Europa: het is nu toegestaan (met akkoord van de management van de organisatie) om deel te nemen aan vergaderingen van internationale organisaties maar de personeelsleden moeten ter plaatse de instructies van de lokale gezondheidsautoriteiten opvolgen en bij hun terugkeer de instructies van de Belgische autoriteiten.
     
  • Het gebruik van maskers is verplicht in de openbare gebouwen (in de voor het publiek toegankelijke gedeelten) en wordt sterk aanbevolen in situaties waarin het onmogelijk is om minstens 1,5 m afstand te bewaren. Lokale maatregelen kunnen de verplichting tot het dragen van een mondmasker uitbreiden.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 31 juli 2020.