Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Coronavirus: maatregelen voor personeelsleden van de federale overheid

Datum: 

Opgepast! Nieuwe maatregelen vanaf 12 maart 2020


De minister van Ambtenarenzaken heeft een omzendbrief voorbereid waarin de maatregelen worden beschreven die de personeelsleden van de federale overheid moeten nemen om zich voor te bereiden op het ontstaan van een pandemie (coronavirus COVID-19). Deze maatregelen werden opgesteld in overleg met de FOD Volksgezondheid.

Als algemene regel geldt

Zolang je zelf niet ziek bent, ga je gewoon werken of, als je organisatie een telewerkregeling heeft, kan je aan je hiërarchie vragen om er volgens de geldende regels gebruik van te maken.

Je bent aan het werk en je voelt je grieperig?

Je moet je diensthoofd zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Het diensthoofd zal je toestaan om je werk te verlaten om naar huis te gaan of medische zorgen te krijgen. De dag dat je wegens ziekte vertrekt, wordt beschouwd als een gewerkte dag. Voor die dag is geen medisch attest nodig en er wordt geen ziektedag geteld.

Als je arts meerdere dagen ziekteverlof voorschrijft, stuur je een medisch attest naar Medex en informeer je je diensthoofd. Als je ziekteverlof wordt verlengd, moet je een nieuw attest sturen en je diensthoofd opnieuw informeren.

Je bent thuis en je voelt je grieperig?

Informeer je diensthoofd op tijd, volgens de normale afspraken die altijd gelden voor een ziektemelding. Informeer hem of haar over de verwachte duur van je ziekteverlof en of je huisarrest hebt of dat je het huis mag verlaten. Stuur je medisch attest naar Medex. Dit is niet verplicht voor de eerste twee ziekteverloven van één dag die binnen het kalenderjaar vallen.

Is iemand in je familie grieperig?

Volg alle praktische hygiënetips op de site Info-coronavirus en de site van Scienano. Dit zal het risico op besmetting verminderen.

Als een van je familieleden ziek is, kan je één van de volgende verloven nemen:

  • jaarlijks verlof of recuperatieverlof, onder voorbehoud van toestemming van je diensthoofd
  • uitzonderlijk verlof wegens overmacht, op vertoon van een medisch attest aan je diensthoofd waarin staat dat je aanwezigheid thuis noodzakelijk is om het zieke familielid te verzorgen (maximaal 4 dagen per jaar, betaald, alleen voor statutair personeel en stagiairs)
  • verlof om dwingende gezinsredenen (maximaal 45 werkdagen per jaar, onbetaald, alleen voor statutair personeel en stagiairs)
  • verlof om dwingende redenen, op vertoon van een medisch attest aan je diensthoofd waarin staat dat je aanwezigheid thuis noodzakelijk is om het zieke familielid te verzorgen (maximaal 10 dagen per jaar, onbetaald, alleen voor contractueel personeel).

Is een collega grieperig?

Volg alle praktische hygiënetips op die te vinden zijn op de site Info-coronavirus en de site van Scienano. Dit zal het risico op besmetting verminderen.

Verblijf je in het buitenland en kan je niet terugkeren naar België (bijvoorbeeld vanwege quarantainemaatregelen) en daardoor ook niet werken?

Als je in het buitenland gestrand bent en niet naar België kan terugkeren omdat je vlucht of treinreis is geannuleerd, wordt dit beschouwd als een geval van overmacht. Hetzelfde geldt als je na je repatriëring naar België in quarantaine wordt geplaatst.

Het verlofreglement voorziet niet in specifieke instructies in geval van overmacht, maar er kan geen negatieve actie worden ondernomen ten aanzien van een personeelslid dat door overmacht afwezig is geweest. Je kan deze afwezigheid op een later tijdstip regulariseren, met jaarlijks vakantieverlof of de recuperatie van gewerkte overuren.

Het is ook aan te raden om enige flexibiliteit te tonen voor wat betreft de recuperatie. Het kan ook uitgebreid worden. Recuperatie is vaak beperkt tot één of anderhalve dag per maand. Het is ook mogelijk om categorieën van personeel die normaal uitgesloten zijn van recuperatieverlof toch dit systeem te laten gebruiken.

Door op deze manier flexibel te werk te gaan, kan rekening worden gehouden met individuele problemen, met respect voor de basisbeginselen en -regels.

Als je echter ziek bent of in het ziekenhuis wordt opgenomen omdat je lijdt aan het coronavirus, wordt dit beschouwd als ziekteverlof.

Meer informatie

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2020.