Skip to main content

Corona-ouderschapsverlof: aanvragen kan vanaf nu bij je werkgever

Datum: 

De Ministerraad nam op 2 mei 2020 een beslissing over het Corona-ouderschapsverlof. Dit verlof kan ook door federale ambtenaren opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020. Je kan het al aanvragen bij je werkgever, maar nog niet bij de RVA.

Het verlof is voor statutairen, contractuelen, stagiaires en mandatarissen:

 • je kan je arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of de helft voor het kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt
 • de leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde gevallen niet van toepassing
 • ook voor adoptieouders en pleegouders.

Voorwaarden:

 • een akkoord van de werkgever.

Enkele voordelen:

 • het is een bijkomend ouderschapsverlof
 • de (bruto)uitkeringen zijn 25% hoger dan die van het gewone ouderschapsverlof
 • de aanvraagprocedure is korter
 • als je momenteel een gewoon ouderschapsverlof opneemt, kan je het:
  • omzetten in een Corona-ouderschapsverlof 
  • ofwel tijdelijk schorsen tijdens het Corona-ouderschapsverlof​.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 15 mei 2020.