Skip to main content

Winnaar van Diversity Award 2019: Regie der Gebouwen

Datum: 

De Regie der Gebouwen won met hun project ‘ Oef, Iedereen verschillend (PDF, 1.23 MB)’ de 4de ‘Diversity Award van de Federale Overheid’.

Zes overheidsdiensten dienden een diversiteitsproject in. De projecten konden verschillende vormen aannemen. Het kon  gaan om een actie over diversiteit in zijn brede vorm of over een doelgroep.

De projecten moesten bijdragen tot de verwezenlijking van één van onderstaande doelstellingen:

  • sensibiliseren van het personeel wat diversiteit inhoudt en het bespreekbaar maken van diversiteit
  • aantonen dat diversiteit een meerwaarde heeft in het dagelijks functioneren
  • het verbeteren van de cohesie.

De Diversity Award 2019 werd op 10 oktober 2019 overhandigd door de Minister belast met Ambtenarenzaken, tijdens de conferentie van de Federale dag van de Diversiteit 2019. De Award is een initiatief van het Netwerk Federale Diversiteit.

Pagina laatst gewijzigd op 21 oktober 2019.