Skip to main content

In het Staatsblad: werken als zelfstandige en deeltijdse loopbaanonderbreking

Datum: 

Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties is in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2019 gepubliceerd.

Dit koninklijk besluit laat de contractuelen en statutairen personeelsleden toe hun loopbaanonderbreking in kortere periodes (1/2e, 1/5e en 1/10e) op te splitsen om te werken als zelfstandige.

Dit besluit laat de contractuelen en statutairen personeelsleden toe hun onderbrekingsuitkering ook met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit te cumuleren gedurende een periode van maximum:

  • 24 maanden, in geval van vermindering met 1/2e van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking,
  • 60 maanden, in geval van vermindering met 1/5e of 1/10e van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

Dit besluit treedt op 1 augustus 2019 in werking. Op die datum is ook de rubriek ‘Verlof als zelfstandige’ en de overzichtstabellen van de verloven voor statutairen en contractuelen op Fedweb bijgewerkt.

Meer info

  • In het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2019).

Pagina laatst gewijzigd op 01 augustus 2019.