Skip to main content

Vakantiegeld 2019: uitbetaling op 16 mei

Datum: 

Het vakantiegeld 2019 wordt op donderdag 16 mei uitbetaald (voor wie door PersoPoint wordt betaald).

De richtlijnen voor de berekening van het vakantiegeld voor statutairen, stagiairs en contractuelen staan in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Voor de mandaathouders staan de richtlijnen voor de berekening in de omzendbrief nr. 671 - vakantiegeld 2019 van de mandaathouders.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 28 maart 2019.