Skip to main content

Ministerraad 1 maart 2019: tijdelijke wijziging statuut Rijkspersoneel in het kader van de Brexit.

Datum: 

De Ministerraad van 1 maart 2019 keurde een project van koninklijk besluit (KB) tot tijdelijke wijziging van het statuut van het Rijkspersoneel in het kader van de Brexit goed. 

Rekening houdend met de naderende datum voor de Brexit (29 maart 2019) wordt er door dit KB voor gezorgd dat er niemand van het Rijkspersoneel slachtoffer wordt omdat er nog geen inhoud van akkoord is. 

Het probleem doet zich alleen voor als het Verenigd Koninkrijk de Europese Economische Ruimte (EER) verlaat in geval van een harde Brexit of van een softe Brexit, uitsluitend gebaseerd op een douane-unie. 

Aangezien de ambtenaar die geen onderdaan meer is van een staat die deel uitmaakt van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat onmiddellijk de hoedanigheid van ambtenaar verliest, wordt in een overgangsperiode voorzien waarin betrokkene een nieuwe nationaliteit kan verwerven. Die overgangsperiode is beperkt tot 31 december 2020

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt: 

  • syndicale onderhandelingen 
  • advies van de Raad van State 
  • ondertekening door de Koning 
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Pagina laatst gewijzigd op 14 maart 2019.