Skip to main content

Interfederaal netwerk van satellietkantoren: nieuw kantoor in Brussel (Gulden Vlies)

Datum: 

De Regie der Gebouwen heeft een extra satellietkantoor toegevoegd in Brussel, in zijn hoofdzetel. Er zijn 3 werkplekken voor het federale personeel van de deelnemende organisaties.

Voor wie?

Je kan werken in één van de 28 satellietkantoren als je in een van de volgende organisaties werkt:

 • Belnet
 • FAVV
 • FOD Beleid en Ondersteuning
 • FOD Economie
 • FOD Financiën
 • FOD Mobiliteit en Vervoer
 • FOD Sociale Zekerheid
 • FOD Volksgezondheid
 • POD Maatschappelijke Integratie
 • Regie der Gebouwen.

Alle federale organisaties kunnen deelnemen aan het netwerk waardoor hun medewerkers in een satellietkantoor kunnen werken.

Voor organisaties die willen toetreden, is er eerst een beslissing van het directiecomité noodzakelijk. Daarna kan de organisatie contact opnemen met:

 • Shauni Vanstreels, Regie der Gebouwen, om de toegang van de medewerkers tot de reservatietool te regelen
 • Nicolas Loriau, Belnet, om een contract voor de configuratie van het draadloos netwerk govroam af te sluiten.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 02 december 2019.