Skip to main content

In het staatsblad: politiek verlof voor de leden van een bijzonder comité voor de sociale dienst

Datum: 

De wet die de wet van 18 september 1986 over de instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten wijzigt is op 21 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (inwerkingtreding op 1 juli 2019). Deze wijziging legt het recht vast op politiek verlof voor personeelsleden die lid zijn van een bijzonder comité voor de sociale dienst.  

Op basis van het Vlaams decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur zijn de meeste OCMW’s in Vlaanderen verplicht om zo’n comité op te richten.  

Een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft daarom vanaf 1 juli 2019 recht op een politiek verlof van 2 dagen per maand (bezoldigde dienstvrijstelling voor politiek verlof).

Deze dienstvrijstelling kan op vraag van het personeelslid worden uitgebreid met een facultatief politiek verlof van 2 dagen voor een lid van een bijzonder comité voor de sociale dienst in een gemeente tot 80.000 inwoners of 4 dagen in een gemeente van meer dan 80.000 inwoners. Dit facultatief verlof is onbezoldigd.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 04 juli 2019.