Skip to main content

In het Staatsblad: klokkenluiders beter beschermd

Datum: 

De wet van 8 mei 2019 tot wijziging van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 17 juni 2019.

Ter herinnering, deze wet biedt personeel van de federale overheid die getuige zijn van een integriteitsschending, de mogelijkheid om de feiten te melden in een vertrouwelijke procedure die hen ook bescherming biedt tegen mogelijke represailles.

Naast enkele zuiver juridische wijzigingen en de herziening van bepaalde technische punten voorziet de tekst in zeven belangrijke wijzigingen:

  • een preciezere definitie van wat een integriteitsschending is als de veronderstelde integriteitsschending over ernstige inbreuken in gaat over de professionele verplichtingen of het goede beheer van een federale organisatie
  • de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wetgeving tot alle leden van de geïntegreerde politie
  • de uitbreiding van de bescherming tot vertrouwenspersoon integriteit (VPI)
  • de verlenging van de beschermingsduur van twee tot drie jaar voor de klokkenluider en elk personeelslid dat betrokken is bij een onderzoek naar een melding
  • de mogelijkheid voor voormalige personeelsleden die minder dan twee jaar geleden de dienst hebben verlaten om gebruik te maken van dit wetgevingsmechanisme
  • de mogelijkheid voor een medewerker die een integriteitsschending meldt, of een medewerker die betrokken is bij een onderzoek van een klokkenluider, om tijdelijk en voorwaardelijk te worden toegewezen aan een andere federale afdeling of organisatie
  • het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman kan nu als autoriteit optreden als het vaststelt dat er toch een dwangmaatregel tegen de klokkenluider is genomen.

Deze wet treedt in werking op 17 juni 2019.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 04 juli 2019.