Skip to main content

Federaal Plan Armoedebestrijding: onderzoeksrapport Actie 55

Datum: 

Ter gelegenheid van de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede op 17 oktober 2019, publiceert de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) het verslag van de enquête georganiseerd door BOSA in het kader van de 3de Federaal Plan Armoedebestrijding.

Aanbevelingen voor de FOD Beleid en Ondersteuning en beleidsmakers

Het eindverslag geeft een overzicht van de obstakels die de deelnemers aangaven. Vervolgens worden concrete acties geformuleerd in de vorm van aanbevelingen aan BOSA en aan de politieke besluitvormers.

Een van de aanbevelingen is bijvoorbeeld om werkzoekenden die in armoede leven, meer kansen te bieden om voor een job bij de federale overheid te solliciteren, en zo beter tegemoet te komen aan de personeelsbehoeften van de federale werkgevers in een krappe en competitieve arbeidsmarkt.

Concreet omvatten de aanbevelingen onder andere:

  • een modernisering en versoepeling van de vereisten voor selectiediploma's
  • de invoering van gekwalificeerde stages of alternerende opleidingen
  • een nieuwe campagne die investeert in het merkimago en de aantrekkelijkheid van de federale overheid als werkgever (employer branding).

Meer info

Contact

Pagina laatst gewijzigd op 17 oktober 2019.