Skip to main content

Eindejaarstoelage 2019: uitbetaling en berekening

Datum: 

De eindejaarstoelage 2019 wordt uitbetaald op 13 december 2019.

De bedragen die de basis vormen voor de berekening voor het federale overheidspersoneel, werden aangepast.

De eindejaarstoelage bestaat uit drie delen:

  • het vaste gedeelte bedraagt dit jaar 753,39 EUR
  • het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging
  • het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober.

Dit bevat twee correcties:

  • het wordt opgetrokken tot 172,3115  € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
  • het wordt beperkt tot 344,6231  (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 27 november 2019.