Skip to main content

Diversiteit: oproep voor projecten 2019

Datum: 

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) lanceert een nieuwe oproep voor diversiteitsprojecten

Het doel is om projecten voor 80% te cofinancieren en zo federale organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van initiatieven op het vlak van culturele diversiteit, gelijke kansen of de aanpassing van werkposten voor medewerkers met een handicap.

Gezien de huidige context van de lopende zaken kan cofinanciering alleen worden uitgevoerd met instemming van de Inspecteur Financiën van BOSA.

De DG Rekrutering en Ontwikkeling van BOSA zal in dit verband ook alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat in 2019 het koninklijk besluit dat nodig is voor het cofinancieringsproces wordt gepubliceerd.

Uiterste datum voor het indienen van de projecten: 5 april 2019.

Download  het deelnameformulier (DOCX, 190.08 KB).

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 05 maart 2019.