Skip to main content

Diversiteit: cofinanciering van 6 projecten

Datum: 

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) lanceerde in februari 2019 een tiende oproep tot het indienen van projecten waarbij federale organisaties ondersteund worden bij het ontwikkelen van initiatieven op het vlak van culturele diversiteit, gelijke kansen of de aanpassing van werkposten voor medewerkers met een handicap.

De geselecteerde projecten zijn nu gekend en worden voor 80% gecofinancierd.

6 projecten (voor een totaalbedrag van 121.840,98) werden bij de volgende FOD’s en organisaties goedgekeurd:

  • College van OISZ

  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

  • Federale Pensioendienst

  • FOD Economie

  • FOD Volksgezondheid

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 11 september 2019.