Skip to main content

Contractuelen: verlenging van het adoptieverlof en invoering van het pleegouderverlof

Datum: 

Sinds 1 januari 2019 krijgen contractuelen personeelsleden een langer adoptieverlof en kunnen ze ook pleegouderverlof nemen in geval van langdurige pleegzorg.

Adoptieverlof

Sinds 1 januari 2019 hebben contractuele personeelsleden die een minderjarige kind adopteren en die kiezen voor het adoptieverlof type priv├ęsector recht op 6 weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het kind. De duur van het adoptieverlof wordt met 2 weken per adoptieouder verlengd in geval van gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen.

Daarnaast wordt dit verlof voor de periode 2019-2027 voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen als volgt verlengd:

  • met 1 week vanaf 1 januari 2019
  • met 2 weken vanaf 1 januari 2021
  • met 3 weken vanaf 1 januari 2023
  • met 4 weken vanaf 1 januari 2025
  • met 5 weken vanaf 1 januari 2027.

Als er 2 adoptieouders zijn worden de bijkomende weken onder elkaar verdeeld.

Pleegouderverlof

De personeelsleden van de federale overheid konden al een pleegzorgverlof nemen om bepaalde verplichtingen, opdrachten en situaties uit te voeren als een minderjarige of een persoon met een handicap in hun gezin geplaatst wordt.

Sinds 1 januari 2019 kunnen contractuelen personeelsleden ook pleegouderverlof nemen in geval van pleegzorg van lange duur. Een pleegzorg van lange duur is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 29 januari 2019.