Skip to main content

Contractuelen: langdurig pleegouderverlof

Datum: 

Sinds 1 januari 2019 heeft het contractueel personeelslid recht op pleegouderverlof voor langdurige pleegzorg. We spreken van langdurige pleegzorg als het zeker is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde gezin zal verblijven.

De eerste drie dagen van het pleegouderverlof zijn ten laste van de werkgever. Vanaf de vierde dag komt de ziekteverzekering tussen.

Een koninklijk besluit legt nu de modaliteiten voor de ziekte-uitkering vast. Het bedrag van de uitkering is vastgesteld op 82% van het geplafonneerde loon (3.705,73 EUR sinds 1 september 2018).

De nieuwe bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019, als er cumulatief aan 2 voorwaarden voldaan is:

  • aanvragen bij de werkgever ingediend vanaf 1 januari 2019
  • aanvang van het verlof vanaf 1 januari 2019.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 13 mei 2019.