Skip to main content

Communicatie van Persopoint: aanvullend pensioen

Datum: 

De FOD BOSA werkt samen met zijn partners aan de implementatie van de tweede pensioenpijler voor het contractuele personeel (wet van 30.03.2018) die op 1 juli 2019 in werking trad (met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2017).

De procedure van de overheidsopdracht voor de aanstelling van de verzekeraar die wordt belast met het beheer van de tweede pijler zit in de onderhandelingsfase.

De gunning moet plaatsvinden in het vierde  kwartaal van 2019.

Rappel: de bijdrage van de federale staat voor de tweede pijler is:

  • 1 % voor de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017
  • 1,5% voor de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018
  • 3% vanaf 1 januari 2019.

De bijdrage wordt berekend op basis van de brutowedde van de maand januari of, als dat niet kan, van de eerste maand dienst, rekening houdend met een breuk die verbonden is aan de prestaties in verhouding tot een voltijdse baan.

De contractuele personeelsleden krijgen dit voordeel gratis en hoeven dus geen bijdrage te betalen. Als enige inrichter beschikt de FOD BOSA over het budget, om de bijdragen voor alle betrokken contractuelen te betalen. Die bijdragen betaald door de federale staat (BOSA) zullen op MyPension.be staan, in de rubriek ‘Mijn aanvullend pensioen’.

PersoPoint krijgt alsmaar meer vragen over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW - wet van 06.12.2018) waarbij elke werknemer uit de openbare en privésector (dus ook de federale contractuelen) een individueel contract ‘tweede pijler’ kan afsluiten bij de verzekeraar van zijn keuze.

Het VAPW moet aan bepaalde voorwaarden (inzake maximumbedrag van de bijdragen) voldoen en verplicht de werknemer om alle bijdragen voor zijn individueel contract ‘tweede pijler’ te betalen. Die worden rechtstreeks van zijn loon ingehouden. De werkgever betaalt geen enkele bijdrage in dat geval.

De maximale VAPW-premie houdt rekening met een plafondbedrag van 3% van het referentieloon (of 1.600 euro als 3% van het referentieloon lager is dan dat bedrag). Belangrijk: een contractueel van wie het aanvullend pensioen al het plafondbedrag van 3% of 1.600 euro overschrijdt (via de wet van 30.03.2018 = federale tweede pijler), zal dus geen VAPW-storting meer kunnen doen (via de wet van 06.12.2018).

Als je wilt weten of je voldoet aan de voorwaarden om een individueel VAPW-contract af te sluiten, moet je contact opnemen met je verzekeraar. Hij zal je vragen beantwoorden.

Al je vragen over de federale tweede pijler mag je via e-mail sturen naar het volgende adres: 2pijler.2pilier@bosa.fgov.be

 

Pagina laatst gewijzigd op 09 september 2020.