Skip to main content

Brugdagen: 2 dagen in 2019

Datum: 

De Ministerraad van 15 februari 2019 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2019 goedgekeurd.

Er werden 2 brugdagen voorgesteld:

  • vrijdag 31 mei

  • vrijdag 16 augustus.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • syndicale onderhandelingen in Comité B

  • handtekening van de minister belast met Ambtenarenzaken

  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 18 februari 2019.