Skip to main content

BCAPH: evaluatieverslag 2018

Datum: 

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) publiceert haar evaluatieverslag voor het jaar 2018.

Deze commissie, die werd opgericht bij het koninklijk besluit van 5 maart 2007 heeft als doel toe te zien op de toepassing van de 3%-doelstelling m.b.t. de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt en de federale organisaties te begeleiden met het oog op het bereiken van deze doelstelling.

In haar derde evaluatieverslag maakt de Commissie vaststellingen en analyses op na de gegevensinzameling die de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) bij de verschillende federale organisaties uitvoerde met betrekking tot de tewerkstelling van personen met een handicap. Hieruit blijkt dat er een daling is van de tewerkstellingsgraad van personen die erkend zijn als personen met een handicap: in 2018 was dit 1,25% (1,37% in 2017).

In totaal behalen of overschrijden 5 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap.

Daarom moeten er nog meer inspanningen worden geleverd om maatregelen te implementeren die de inclusie van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt zullen stimuleren.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 04 december 2019.