Skip to main content

Vakantiegeld 2018: uitbetaling op 17 mei

Datum: 

Het vakantiegeld 2018 wordt op donderdag 17 mei uitbetaald (voor wie door PersoPoint wordt betaald).

De richtlijnen voor de berekening van het vakantiegeld voor statutairen, stagiairs en contractuelen zijn terug te vinden in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Voor de mandaathouders, de richtlijnen voor de berekening zijn terug te vinden in de omzendbrief nr. 665 - vakantiegeld 2018 van de mandaathouders.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 14 mei 2018.